Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2015

dalilah
Są ludzie, przy których wszystkie zegarki chodzą nam zbyt szybko i każda noc jest za krótka na sen.
— Tomek Tomczyk - Kominek
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaBartus1 Bartus1
Chciałabym, żebyś zadzwonił kiedyś do mnie w nocy i rzucił krótkie ‘Czekam w samochodzie.’. Nikt nie wiedziałby, że wyszłam, że byłeś ze mną, że spędziliśmy tę noc poza obowiązującą, realną rzeczywistością. Pojechalibyśmy w te miejsca, które stały się kiedyś nasze, przesłuchalibyśmy wszystkie te piosenki, które nadal coś znaczą, a Ty przypomniałbyś mi dlaczego to właśnie Ciebie wtedy wybrałam.
— Marta Kostrzyńska (via polskie-zdania)
Reposted fromgubolev gubolev viaBartus1 Bartus1
dalilah
Wasz czas jest ograniczony, więc nie marnujcie go, żyjąc cudzym życiem. Nie wpadajcie w pułapkę dogmatów, żyjąc poglądami innych ludzi. Nie pozwólcie, żeby hałas cudzych opinii zagłuszył wasz własny wewnętrzny głos. I najważniejsze – miejcie odwagę kierować się sercem i intuicją.
— Steve Jobs
Reposted fromTimeRush TimeRush viaBartus1 Bartus1
dalilah
Ile razem dróg przebytych?
Ile ścieżek przedeptanych?
Ile deszczów, ile śniegów
wiszących nad latarniami?

Ile listów, ile rozstań,
ciężkich godzin w miastach wielu?
I znów upór, żeby powstać
i znów iść i dojść do celu.

Ile w trudzie nieustannym
wspólnych zmartwień, wspólnych dążeń?
Ile chlebów rozkrajanych?
Pocałunków? Schodów? Książek?

Oczy twe jak piękne świece,
a w sercu źródło promienia,
więc ja chciałbym twoje serce
ocalić od zapomnienia.

U twych ramion płaszcz powisa
krzykliwy, z leśnego ptactwa,
długi przez cały korytarz,
przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus

A tyś lot i górność chmur
blask wody i kamienia.
Chciałbym oczu twoich chmurność
ocalić od zapomnienia.
— Gałczyński "Ocalić od zapomnienia"
Reposted fromWolffGirl WolffGirl viaBartus1 Bartus1
dalilah
Reposted fromisno isno viaBartus1 Bartus1
dalilah
8873 a7dd 420
Reposted frommyashes myashes viaoll oll
dalilah
Reposted fromoll oll
dalilah
Reposted fromoll oll viadestrukcja destrukcja
dalilah
8987 2bd5 420
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viadestrukcja destrukcja
Play fullscreen
Rozkwitały pąki białych róż
Reposted fromdestrukcja destrukcja
1125 13e3 420
Reposted fromdeviate deviate viadestrukcja destrukcja
dalilah
7670 fda9 420
dalilah
4673 a201
dalilah
3878 0eee
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viadestrukcja destrukcja
5766 4c0f
Reposted fromdeviate deviate viadestrukcja destrukcja
dalilah
9457 0ef9
Bywają wielkie zbrodnie na świecie, ale chyba największą jest zabić miłość.

„Dotknij perły miłości zaklętej w przeznaczeniu
marzeń ukrytych w sercu dających sens istnieniu
dotknij złotej nadziei budzącej się o świcie„
Reposted fromAbigaj Abigaj
dalilah
9480 c64d 420
Zamknij oczy
położę palce
na opornych powiekach
zaśnij
tak wiatr
pieści
nieruchome drzewa
oczekujące głucho
najlżejszego z pocałunków
śmierci
"Pamiętaj także o tym, że kochałam, i że to miłość skazała mnie na śmierć."
Halina Poświatowska
Reposted fromAbigaj Abigaj
dalilah
9471 2c05
Moja wymarzona suknia ślubna

October 26 2014

dalilah

October 07 2014

dalilah
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl